O nas

Jesteśmy zrzeszoną grupą inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych firmach w kraju, działających w różnych branżach przemysłu.

Pracując w wielu przedsiębiorstwach mamy porównanie, jak należy robić projekty aby ich realizacja przebiegała sprawnie, bez wątpliwości co do analizy projektu.

Wykonujemy także:
kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
specyfikacje techniczne wykonania robót
weryfikacje projektów
doradztwo techniczne

Wypracowaliśmy optymalne aspekty projektowania zarówno pod względem technicznym jak i czasowym (jak mówią niektórzy "Czas to Pieniądz").

Projekty robione przez naszych specjalistów zawsze są zrobione zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, z "Wymaganiami Podstawowymi (Art.5 U. Prawo Budowlane") i możliwie krótkim czasie - to co inni robią w 3 miesiące my zrobimy w 2, zachowując należytą staranność wykonania.


P.S.
Zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego realizacja inwestycji budowlanych "prawie nigdy" nie jest realizowana na czas.... (czytaj)

Wymagania podstawowe (Art.5 U. Prawo Budowlane)
"Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród."

Podane wyżej wymagania podstawowe do ustawy Prawo budowlane wprowadzone zostały ustawą
z dnia 22.08.1997r. o zmianie ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, póz. 726) i są on zgodne
z dyrektywą Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Nr89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r.
w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.


Czy otrzymane przez Państwa wcześniej projekty (branża nie jest istotna) zawsze spełniały "Wymagania Podstawowe"...?

Prosimy zapoznać się z ofertą...

Dziękujemy,
Zespół Projektowy Firmy
ELECTROSYSTEM
© Electrosystem | powered by introNet