O nas
  Uprawnienia,
       Certyfikaty
  Sztuka budowlana
  Akty Prawne
  Kontakt
  Zarządzanie projektem
Uprawnienia, Certyfikaty

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie     sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy z     dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane).

2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w     zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art. 14 ust. 1 pkt 5     Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane).

3. Certyfikat znajomości projektowania oraz regulacji prawnych w zakresie "TTA- Pełnego Badania     Typu" wg. normy IEC 60439-1 wydany przez firmę Striebel & John (grupa ABB)- producenta     rozdzielnic niskiego napięcia o prądach do 4000A,

4. Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru.

5. Licencja Pracownika Zabezpieczenia Technicznego I i II stopnia

6. Autoryzację Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM" w zakresie projektowania     instalowania i konserwacji systemów alarmowych klasy SA 1-4

7. Świadectwo ukończenia kursu Projektantów Systemów Sygnalizacji Pożarowej Centrum     Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
© Electrosystem | powered by introNet